Środowisko - miasto Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Newsletter

Aby dodać adres email do newslettera musisz zaakceptować poniższy regulamin.
Podanie drugi raz tego samego adresu wymaże go z listy.

Wybierz dział, który Cię interesuje

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) dlatego realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy, Urząd Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5.

Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, mailowo: iod@um.pulawy.pl oraz telefonicznie: 81 458-61-07.

Ponadto informujemy, że podmiotem przetwarzającym i odbiorcą Państwa danych jest Centrum Usług Wspólnych w Puławach, 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83. Ponadto odbiorcami danych mogą być operatorzy usług informatycznych i hostingowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną.

Przetwarzamy dane osobowe, które są zbierane podczas korzystania przez Państwo               z tego portalu. Chodzi o takie dane jak: adresy IP, adresy e-mail, oraz informacje zapisywane w plikach cookies.

Podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna i świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymania przez Panią/Pana newslettera. W przypadku niepodania danych osobowych wysyłka newslettera będzie niemożliwa.

Państwa dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera.

W związku z przetwarzaniem danych macie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą, może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres administratora danych iod@um.pulawy.pl

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Kliknij na powyższy przycisk aby dodać lub usunąć adres e-mail z newslettera