Ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.23 j.t.) - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.23 j.t.)

data aktualizacji: ponad rok temu 2.12.2015, odsłon: 1074

Ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.23 j.t.).

Udostępnij na Google+
+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -

Załączniki