Osiągnięte w 2015 r. poziomy recyklingu. - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Osiągnięte w 2015 r. poziomy recyklingu.

data aktualizacji: ponad rok temu 25.05.2016, odsłon: 1460, ~Magdalena Wicha

Informacja o osiągniętych przez gminę Miasto Puławy w 2015 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) informujemy, że: 

  • osiągnięty w 2015 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 28,7 %,
  • osiągnięty w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  wynosi 59,6 %, 
  • osiągnięty w 2015 r. poziom, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 76,4 %.
Udostępnij na Google+
+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -