Nowy system gospodarowania odpadami Rady na odpady PSZOK Kampania informacyjna Pytania i odpowiedzi Informacje dla mieszkańców Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)w Puławach - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Nowy system gospodarowania odpadami Rady na odpady PSZOK Kampania informacyjna Pytania i odpowiedzi Informacje dla mieszkańców Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)w Puławach

data aktualizacji: ponad rok temu 3.12.2015, odsłon: 1148

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lipca 2013 r. Zakład Usług Komunalnych Sp z o. o. w Puławach uruchomił Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

PSZOK to miejsce selektywnego zbierania odpadów, gdzie mieszkańcy z terenu miasta będą mogli bezpłatnie oddawać odpady powstające w gospodarstwach domowych.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów będzie można oddać:

 • odpady opakowaniowe zebrane selektywnie, 
 • metal,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, poremontowe
 • odpady ulegające biodegradacji pochodzące z pielęgnacji ogrodów znajdujących się na terenach nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej 
 • odpady w postaci  przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych,
 • zużyte opony,
 • odpady w postaci środków chemicznych, farb i lakierów, przepracowanych olejów oraz opakowań po nich, 
 • popioły,
 • ceramika (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
 • znicze,
 • szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych zlokalizowany jest przy ul. Dęblińskiej 2 w Puławach.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00 i w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00

Udostępnij na Google+
+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -