Konkurs ekologiczny i Olimpiada ekologiczna - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Konkurs ekologiczny i Olimpiada ekologiczna

data aktualizacji: ponad rok temu 25.11.2016, odsłon: 1342, ~Magdalena Wicha

W dniu 25 listopada 2016 r. w Pałacu Czartoryskich w Puławach odbyło się uroczyste podsumowanie działań i konkursów edukacyjnych o tematyce ekologicznej przeprowadzonych w placówkach oświatowych z terenu Miasta Puławy.

Dzieci z przedszkoli otrzymały nagrody w postaci książek edukacyjnych o tematyce ekologicznej za udział w konkursie plastycznym "Jestem Eco" oraz Eco Warsztatach.

Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjum i liceum przygotowały prezentacje z działań ekologicznych, przeprowadzonych w swoich szkołach. Uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością w przygotowaniu akcji ekologicznych. W szkołach przeprowadzono mnóstwo projektów ekologicznych takich jak pogadanki, lekcje ekologiczne, zorganizowano zbiórki odpadów, bookcrossing, warsztaty recyklingu, pokazy mody z surowców, targi zdrowej żywności, zaprogramowano gry edukacyjne, wykonano plakaty promujące ekologiczny styl życia, wycieczki ekologiczne. Uczniowie na podstawie wcześniej otrzymanych skryptów przygotowywali się również do konkursu i olimpiady z wiedzy merytorycznej w zakresie ekologii. Odpowiedzi na pytania konkursowe nie sprawiały im żadnego problemu, pomimo wysokiego stopnia trudności pytań. Po podliczeniu punktów uczniowie i ich opiekunowie - przedstawiciele szkół otrzymali nagrody.

Działania edukacyjne zrealizowano w ramach przedsięwzięcia pn."Gmina Miasto Puławy dla ekologii" - edycja 2016. Na zakup nagród gmina Miasto Puławy otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Udostępnij na Google+
+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -