Happening Łapmy Wodę - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Happening Łapmy Wodę

data aktualizacji: ponad rok temu 9.09.2020, odsłon: 281, ~Magdalena Wicha

W dniu 27 lipca o godz. 16.00 na Skwerze Niepodległości w Puławach odbył się happening ŁAPMY WODĘ zorganizowany przez Fundację ekologiczną ARKA we współpracy z Miastem Puławy, podczas którego w widowiskowy sposób przedstawiony został problem marnowania wody.

Przedstawiono widowiskową instalację z makiet drzew i niebieskiej ogromnej wstęgi symbolizującej wodę. W ten sposób promowano działania przeciwdziałające suszy.

Akcja odbyła się podczas trasy ekologicznej przeprowadzonej przez Fundację ekologiczną ARKA. W formie instalacji, wystaw, posterów, warsztatów i konkursów fundacja informuje uczestników o prostych działaniach proekologicznych, które każdy może wprowadzić do swojego życia. Największa część programu będzie dotyczyła oszczędzania wody i promocji proekologicznego korzystania z zasobów wodnych.


Cała trasa jest także atrakcyjnym wydarzeniem medialnym, gdyż na  przygotowane instalacje i happeningi będziemy zapraszać regionalne i lokalne media.

Będzie także szeroko relacjonowana w mediach elektronicznych i społecznościowych poprzez strony internetowe i profile naszej fundacji.

Ważnym elementem całej trasy będzie promocja jesiennej części programu Zielona Ręka. Poprzez media i współpracę z odwiedzanymi miastami chcemy do uczestnictwa w nim zaprosić kolejnych uczestników.

Zgłaszać się mogą do nas szkoły i przedszkola, ale przy tak ogromnym programie zgłoszenia z danej miejscowości prosimy aby zebrał urząd i nam zbiorczo wysłał.

Warto zaznaczyć, iż już do programu zgłosiło się ponad 500 tysięcy uczestników, co sprawia, że jest to największa taka inicjatywa w kraju. W ramach programu przygotowujemy w roku 2020 szereg akcji i działań edukacyjnych w najpilniejszych tematach ekologicznych (woda, odpady, smog, sadzenie drzew, ochrona bioróżnorodności) w aspekcie kryzysu klimatycznego.

„Kryzys klimatyczny stawia przed nami niespotykane wyzwania. Każdy musi włączyć się w zmiany! Musimy zmienić praktycznie wszystkie aspekty naszego życia, od indywidualnych wyborów po, zwłaszcza, systemowe rozwiązania – wyjaśnia Wojciech Owczarz, prezes ARKI i pomysłodawca ZIELONEJ RĘKI.

Logo ZIELONEJ  RĘKI ma być także symbolem, który będziemy przekazywać Partnerom  podkreślając ich proekologiczne działania i wsparcie programu. Przystępując do programu ZIELONEJ  RĘKI  jako Partner bierzecie Państwo ważny udział w największym w Polsce programie aktywnej edukacji ekologicznej.

„ W ramach akcji zamierzamy promować akcję sadzenie drzew, nakłaniać mieszkańców do zakładania ogrodów przyjaznych dla ludzi, zwierząt i środowiska  oraz prowadzić szeroką akcję edukacyjną w placówkach oświatowych, organizacjach i instytucjach. – tłumaczy Wojciech Owczarz, prezes Arki.

Dla szkół zostaną przygotowane materiały edukacyjne, scenariusze lekcji tematycznych o poszanowaniu zasobów wodnych, propozycje działań. W oparciu o te materiały w szkołach w całej Polsce podejmowane będą różnorodne działania, z których relacje będą umieszczane na Mapie Aktywności Ekologicznej na stronie www.zielonareka.pl

Partnerami programu Zielona Ręka są: Grupa Kęty, Aluprof, CBRE, Galeria Sfera, Miasto Bielsko-Biała, Urząd Miasta Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach.

Udostępnij na Google+
+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -