Dostosuj wydruk

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Puławach

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Puławach

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Puławach (PSZOK)

PSZOK - miejsce, gdzie mieszkańcy Puław mogą bezpłatnie oddawać odpady powstające w gospodarstwach domowych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Puławach zlokalizowany jest przy ul. Dęblińskiej 2. Punkt prowadzi Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach z siadzibą przy ul. Dęblińskiej 2, 24-100 Puławy. Godziny otwarcia PSZOK:

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ulotką zawierajacą informacje o odpadach przyjmowanych w PSZOK.

Źródło:

Dodano: 2015.12.03

czystemiasto.pulawy.eu