Dostosuj wydruk

KOMPOSTUJ ODPADY

 KOMPOSTUJ ODPADY

Odpady ulegające biodegradacji warto zbierać selektywnie, ponieważ stanowią doskonały materiał, z którego można uzyskać kompost. Kompostowanie jest najtańszą, najprostszą i zgodną z naturalnymi procesami metodą zagospodarowania odpadów organicznych pochodzenia roślinnego.

Można kompostować:

Nie kompostujemy:

Kompostować można w specjalnych kompostowniach (do nabycia w sklepach ogrodniczych). Kompostownik należy tak zlokalizować, aby nie był on uciążliwy dla otoczenia. Należy zapewnić dostęp powietrza oraz właściwą wilgotność kompostowanej masy. Kompostownik najlepiej umiejscowić w miejscu zacienionym. Dobrą praktyką jest również nasadzenie czarnego bzu w okolicach kompostownika ponieważ pochłania on zapachy powstające podczas kompostowania.

Źródło:

Dodano: 2014.12.03

czystemiasto.pulawy.eu