Dostosuj wydruk

Konkurs ekologiczny i Olimpiada ekologiczna

Konkurs ekologiczny i Olimpiada ekologiczna

W dniu 25 listopada 2016 r. w Pałacu Czartoryskich w Puławach odbyło się uroczyste podsumowanie działań i konkursów edukacyjnych o tematyce ekologicznej przeprowadzonych w placówkach oświatowych z terenu Miasta Puławy.

Dzieci z przedszkoli otrzymały nagrody w postaci książek edukacyjnych o tematyce ekologicznej za udział w konkursie plastycznym "Jestem Eco" oraz Eco Warsztatach.

Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjum i liceum przygotowały prezentacje z działań ekologicznych, przeprowadzonych w swoich szkołach. Uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością w przygotowaniu akcji ekologicznych. W szkołach przeprowadzono mnóstwo projektów ekologicznych takich jak pogadanki, lekcje ekologiczne, zorganizowano zbiórki odpadów, bookcrossing, warsztaty recyklingu, pokazy mody z surowców, targi zdrowej żywności, zaprogramowano gry edukacyjne, wykonano plakaty promujące ekologiczny styl życia, wycieczki ekologiczne. Uczniowie na podstawie wcześniej otrzymanych skryptów przygotowywali się również do konkursu i olimpiady z wiedzy merytorycznej w zakresie ekologii. Odpowiedzi na pytania konkursowe nie sprawiały im żadnego problemu, pomimo wysokiego stopnia trudności pytań. Po podliczeniu punktów uczniowie i ich opiekunowie - przedstawiciele szkół otrzymali nagrody.

Działania edukacyjne zrealizowano w ramach przedsięwzięcia pn."Gmina Miasto Puławy dla ekologii" - edycja 2016. Na zakup nagród gmina Miasto Puławy otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Magdalena Wicha

Źródło:

Dodano: 2016.11.25

czystemiasto.pulawy.eu