Dostosuj wydruk

Akcja ekologiczna - Sprzatanie Puław

Akcja ekologiczna - Sprzatanie Puław

W dniu 19 września 2016 roku w Puławach odbyła się akcja ekologiczna „Sprzątanie Puławy”, w ramach której wolontariusze, wyposażeni w worki i rękawice posprzątali wybrane tereny rekreacyjno – wypoczynkowe miasta. Akcję zorganizowało  Stowarzyszenie "Przeszłość - Przyszłośći" na zlecenie gminy Miasto Puławy.

Ostatnim etapem sprzątania Puław był Park Czartoryskich. W tym miejscu dla wolontariuszy przygotowano ciepły posiłek, zabawy integracyjne oraz konkursy ekologiczne o tematyce związanej z prawidłowym postępowaniem z odpadami komunalnymi.

Akcję zorganizowano w celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta.

Wszystkim wolontariuszom serdecznie dziękujemy za udział w akcji i zapraszamy za rok!

Magdalena Wicha

Źródło:

Dodano: 2016.09.23

czystemiasto.pulawy.eu