Dostosuj wydruk

System odbioru odpadów w Puławach

System odbioru odpadów w Puławach

W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi systemu odbioru odpadów na terenie naszego miasta, przedstawiamy pełny opis obiegu śmieci od momentu wywozu z naszych domów do momentu znalezienia się w sortowni.

Wszystkie odpady opakowaniowe z pojemników typu „igloo” w zabudowie wielorodzinnej i z worków bezbarwnych w zabudowie jednorodzinnej przeznaczonych  na papier i plastik odbierane są jednym pojazdem z uwagi na zminimalizowanie kosztów transportu. Odpady te i tak zostałyby poddane sortowaniu mechanicznemu i ręcznemu w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ze względu na ich morfologię. Papier należy posortować na tekturę i „gazetówkę” oraz wyeliminować papier zanieczyszczony i trwale połączony z innymi materiałami (opakowania po maśle i margarynie, opakowania papierowe z wtopionym plastikiem). Natomiast z pojemnika na plastik odpady muszą zostać rozsortowane na: PET przeźroczysty i PET barwny, folię przeźroczystą i folię barwną, opakowania po chemii gospodarczej, plastik twardy (beczki plastikowe, skrzynki na butelki itp.) opakowania wielomateriałowe TETRAPAK, puszki i złom stalowy, puszki i złom aluminiowy.

Dlatego posiadając sortownię w której wykorzystywane są sortery optyczne, sortery magnetyczne, sortery na prądy wirowe oraz sortowanie manualne wybrano najtańszy dla mieszkańców model zbiórki odpadów surowcowych. Oddzielnie zbierane są tylko opakowania szklane, które mogłyby utrudniać sortowanie papieru i plastiku. Pozostałe odpady surowcowe zbierane są jedną śmieciarką, następnie trafiają na linię sortowniczą w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96, gdzie poddawane są dalszym procesom.

 

 

admin

Źródło:

Dodano: 2016.06.14

czystemiasto.pulawy.eu