Dostosuj wydruk

Osiągnięte w 2015 r. poziomy recyklingu.

Osiągnięte w 2015 r. poziomy recyklingu.

Informacja o osiągniętych przez gminę Miasto Puławy w 2015 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) informujemy, że: 

Magdalena Wicha

Źródło:

Dodano: 2016.05.25

czystemiasto.pulawy.eu