Dostosuj wydruk

Azbest

Od 2002 roku realizowany jest w Polsce program mający na celu usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Obecnie obowiązuje „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Na mocy polskiego prawa azbest może być wykorzystywany nie dłużej niż do końca 2032 roku.

Usunięcie azbestu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości. W naszym mieście istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu. Informacje o trwających programach usuwania azbestu oraz zasadach udzielania dotacji zamieszczone są poniżej.

 

Źródło:

Dodano: 2016.04.26

czystemiasto.pulawy.eu