Dostosuj wydruk

Zwierzęta

Zwierzęta do adopcji


Procedura dotycząca postępowania z dzikimi zwierzętami


Procedura dot. postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gm. Miasto Puławy w 2020r.


Procedura dot. postępowania z potrzebującymi pomocy wolno żyjącymi kotami


Wykaz instytucji, zakładów weterynaryjnych, z którymi miasto zawarło stosowne umowy, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt - działających na terenie miasta Puławy

 
admin

Źródło:

Dodano: 2016.04.26

czystemiasto.pulawy.eu