Dostosuj wydruk

Ochrona środowiska - dotacje

Ochrona środowiska - dotacje

Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Puławy związanych z:

- ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w terminie od 1 do 25 lipca 2021 r.

- ochroną wód polegających na budowie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r.

 Szczegóły TUTAJ

autor: UM Puławy

Źródło:

Dodano: 2021.06.02

czystemiasto.pulawy.eu