Dostosuj wydruk

Wymiana ogrzewania - nabór wniosków

Wymiana ogrzewania - nabór wniosków

Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy na realizację zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczny.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będzie można składać od 4 marca do 30 września 2019 r.

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

Dotacja obejmuje wymianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (np. kotłów i pieców węglowych) na ogrzewanie proekologiczne tj.:
1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
2) ogrzewanie elektryczne,
3) ogrzewanie gazowe,
4) ogrzewanie olejowe,
5) ogrzewanie na biomasę,
6) pompy ciepła.

Warunek niezbędny do wnioskowania o dotację:

Istniejące źródło grzewcze na paliwo stałe (kocioł lub piec węglowy) jest jedynym źródłem ogrzewania dla nieruchomości, w której ma być  realizowane zadanie.

Zadanie dotowane jest maksymalnie do 50% poniesionych kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 5000,00 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 10000,00 zł dla wspólnot mieszkaniowych.

Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

UWAGA:
- Warunkiem wypłaty dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących palenisk na paliwo stałe. Zrealizowane nowe ogrzewanie proekologiczne ma być jedynym źródłem ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania.
- W przypadku wymiany na ogrzewanie gazowe niezbędna jest decyzja zatwierdzająca projekt budowlany/ pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej lub modernizacji (przebudowy) wewnętrznej instalacji gazowej (w przypadku kiedy istnieje już przyłącze gazowe i gaz jest wykorzystywany do kuchenki gazowej).
- W przypadku wyboru ogrzewania na biomasę – nowy piec na biomasę będzie musiał spełniać standardy emisyjne klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%. Piec powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Zasady udzielania dotacji celowej określa „Program Ograniczenia Niskiej Emisji” przyjęty Uchwałą nr XXI/196/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2016 r. i zmieniony Uchwałą nr XXII/207/16 Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Regulamin, wnioski oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pokój nr 9 lub pod numerami telefonów (81) 458-60-88/ (81) 458-60-89.

Wniosek wraz z załacznikami do pobrania pod adresem: http://czystemiasto.pulawy.eu/informacje/wymiana-ogrzewania,1192 .

autor: Aneta Kuszyk-Baran

Źródło:

Dodano: 2019.02.25

czystemiasto.pulawy.eu