Dostosuj wydruk

Informacja o realizacji PONE w 2018 roku

Informacja o realizacji PONE w 2018 roku

Wydział Ochrony Środowiska informuje, że w 2018 roku w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Puławy udzielono dotacji celowych ze środków budżetu miasta o łącznej wysokości 178 824,14 zł.

Z dotacji skorzystało 36 mieszkańców naszego miasta. Dofinansowanie zostało przyznane na wymianę ogrzewania opartego na paliwie stałym (kotłów i pieców węglowych) na ogrzewanie gazowe (31 szt.), ogrzewanie na biomasę (4 szt.), ogrzewanie elektryczne (1 szt.).

Wysokość dofinansowania wynosiła 50% poniesionych, udokumentowanych przez Wnioskodawcę kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 5000,00 zł.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla miasta Puławy został wprowadzony uchwałą Nr XXI/196/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2016 r. oraz  uchwałą Nr XXII/207/16 Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2016 r. PONE określa zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy  na realizację zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.

autor: Aneta Kuszyk-Baran

Źródło:

Dodano: 2019.01.04

czystemiasto.pulawy.eu