Dostosuj wydruk

Udzielone dotacje w 2018 roku

Udzielone dotacje w 2018 roku

W 2018 roku na podstawie „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Puławy”, przyjętego Uchwałą nr XXXVIII/358/17 Rady Miasta Puławy z dnia 28 maja 2017 r., zostało udzielonych łącznie 11 dotacji. Z tego 10 było przeznaczonych dla osób fizycznych i obejmowało dofinansowanie zadań polegających na budowie przyłączy do kanalizacji sanitarnej. Jedna dotacja była udzielona Instytutowi Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowemu Instytutowi Badawczemu na realizację zadania pn. „Prace konserwatorsko- pielęgnacyjne na terenie historycznego ogrodu w Zespole Rezydencyjnym Książąt Czartoryskich w Puławach”. W ramach zadania Park Czartoryskich został m.in. oczyszczony z powalonych i martwych drzew, samosiewów, chwastów oraz dokonano korektury zadrzewień.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji zamieszczono w załączniku.

autor: Aneta Kuszyk-Baran

Źródło:

Dodano: 2019.01.03

czystemiasto.pulawy.eu