Dostosuj wydruk

ODPADY - STAWKI OPŁAT, HARMONOGRAM, DEKLARACJA

ODPADY - STAWKI OPŁAT, HARMONOGRAM, DEKLARACJA

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Puławach.

STAWKI OPŁAT

Informujemy, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 (podstawia prawna -  uchwała nr XXVI/259/20 Rady Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2020 r., poz. 6976, uchwała nr XXVI/260/20 Rady Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2020 r., poz. 6977 )

TERMIN I SPOSÓB UISZCZANIA OPŁATY

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać tak jak dotychczas - miesięcznie, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty:

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW:

Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok:

1. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowań jednorodzinnych.

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowań wielorodzinnych.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wzór druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania poniżej.

Uwaga!

Deklarację należy składać w terminie:

 

 

autor: Łukasz Kołodziej

Źródło:

Dodano: 2021.01.04

czystemiasto.pulawy.eu