Dostosuj wydruk

Konkurs ekologiczny

Konkurs ekologiczny

W dniu 20 listopada br. w sali kongresowej Pałacu Czartoryskich odbył się finał Konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz Quizu ekologicznego dla uczniów liceum. W rywalizacji wzięli udział uczniowie: 

W pierwszym etapie finału uczniowie zaprezentowali działania ekologiczne, które przeprowadzili w swoich szkołach. Wychowankowie puławskich placówek oświatowych wraz z nauczycielami zorganizowali wiele interesujących akcji ekologicznych, wykazując się kreatywnością i ogromnym zaangażowaniem. W ramach kampanii w szkołach odbyły się teatrzyki ekologiczne, pokazy mody z recyklingu, zajęcia plastyczne, warsztaty i wystawy upcyklingu, konkursy wewnątrzszkolne, pogadanki i lekcje nt. szeroko pojętej ekologii m.in. o segregacji odpadów, zdrowym odżywianiu, aktywnym trybie życia. Zorganizowano wycieczki plenerowe oraz zbiórki plastikowych nakrętek, makulatury, tonerów, baterii.

W następnym etapie finału uczniowie w pięcioosobowych drużynach odpowiadali na pytania z zakresu wiedzy ekologicznej dostosowane do odpowiednich grup wiekowych. Uczestnicy wykazali się bardzo wysokim poziomem wiedzy ekologicznej.

Po podliczeniu punktów zwycięzcom i uczestnikom wręczono nagrody, na zakup których gmina Miasto Puławy otrzymała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Zwycięzcami w poszczególnych grupach wiekowych zostały drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika, Publicznego Gimnazjum nr 4, III Liceum Ogólnokształcącego.

Publiczność otrzymała gadżety promujące projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puławy Gmin Ościennych, poprzez rozbudowę i modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach - poprawa infrastruktury zbierania i odzysku odpadów", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach w ramach VI Osi Priorytetowej: Środowisko i Czysta Energia, działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska – Kategoria II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 przekazane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach. 

Konkursy zorganizowało Stowarzyszenie Przeszłość - Przyszłości na zlecenie gminy Miasto Puławy w celu kształtowania postaw odpowiedzialności za środowisko w ramach kampanii edukacyjnej o prawidłowym postępowaniu z odpadami dla projektu Puławy czyste Miasto. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w konkursie, współpracę i zaangażowanie. 

autor: Administrator

Źródło:

Dodano: 2015.12.03

czystemiasto.pulawy.eu