Dostosuj wydruk

Podsumowanie akcji Sprzątanie Puław.

Podsumowanie akcji Sprzątanie Puław.

Serdecznie dziękujemy wolontariuszom biorącym udział w akcji Sprzątanie Puław zorganizowanej w ramach międzynarodowej akcji Sprzątanie Świata w dniu 18 września 2015 r. W wyniku akcji posprzątane zostały wybrane tereny Miasta: 

Po przeprowadzonej akcji uczestnicy wzięli udział w spotkaniu integracyjno – edukacyjnym w Parku Czartoryskich . Dla wolontariuszy przygotowano poczęstunek, szkolenia ekologiczne z zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalny, gry i zabawy plenerowe.  

Akcja "Sprzątanie Puław" jest organizowana regularnie, co roku, na terenie Miasta Puławy. Jej celem jest aktywna edukacja nt. zasad segregacji odpadów, kształtowanie postaw odpowiedzialności za otaczające nas środowisko oraz integrację społeczną. 

Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie "Przeszłość - Przyszłości" na zlecenie gminy Miasto Puławy.

autor: Administrator

Źródło:

Dodano: 2015.12.03

czystemiasto.pulawy.eu