Dostosuj wydruk

Informacja o osiągniętych przez gminę Miasto Puławy w 2014 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku

Informacja o osiągniętych przez gminę Miasto Puławy w 2014 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku

Informacja o osiągniętych przez gminę Miasto Puławy w 2014 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych.Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) informujemy, że: autor: Administrator

Źródło:

Dodano: 2015.12.03

czystemiasto.pulawy.eu