Zawiadomienie o kontroli - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zawiadomienie o kontroli

data aktualizacji: ponad rok temu 12.09.2016, odsłon: 1971, ~Aneta Kuszyk-Baran

Zawiadomienie
o kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Straż Miejska oraz Wydział Ochrony Środowiska w najbliższym terminie rozpoczną kontrole nieruchomości posiadających bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani w przypadku kontroli okazać umowę zawartą z przedsiębiorcą, świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Puławy oraz dowody potwierdzające uiszczanie opłat za takie usługi. W tym celu prosi się właścicieli nieruchomości o przygotowanie powyższych dokumentów, aby kontrola przeszła sprawnie.

Powyższe obowiązki określa art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250) oraz Uchwała Nr XXIV/238/16 Rady Miasta Puławy  z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Puławy.

Podmiotami uprawnionymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie naszego miasta są następujące firmy:

 • Usługi asenizacyjne – Zdzisław Kubisz z siedzibą przy ul. Kołłątaja 45/72 w Puławach,
  tel. 81 887 84 18 lub 602 836 669;
 • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dęblińskiej 2 w Puławach,
  tel. 81 886 20 18;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.,
  z siedzibą przy ul. Skowieszyńskiej 51 w Puławach, tel. 81 887 17 23;
 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 15 P.P. ”Wilków” 3
  w Dęblinie, tel. 81 883 01 03;
 • TOI TOI Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Płochocińskiej 29 w Warszawie,
  tel. 22 614 59 78;
 • WC Serwis Sp.Komandytowa z siedzibą przy ul.Szybowej 2 w Zabrzu,tel. 32 278 45 31;
 • PIXI Sp. z o. o. – Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Strojnowskiego 25 w Lublinie,
  tel. 81 44 11 411.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z art. 5 ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podłączenie do kanalizacji nie jest wymagane jedynie w przypadku, gdy budowa sieci lub przyłącza jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. W takim przypadku, właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają podłączenia do kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników z przedsiębiorcą, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Każdy wywóz nieczystości musi zostać potwierdzony właściwym dokumentem.

Zachęcamy mieszkańców Puław do skorzystania z dofinansowania budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej. Regulamin udzielania dotacji celowej wraz z wymaganymi dokumentami dostępny jest w pokoju nr 20 UM Puławy lub pod adresem: http://czystemiasto.pulawy.eu/informacje/przylacza-kanalizacyjne,1191.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+