Sprawozdanie za okres 2015-2016 - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Sprawozdanie za okres 2015-2016

data aktualizacji: ponad rok temu 27.01.2017, odsłon: 1156, ~Aneta Kuszyk-Baran

Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem z przebiegu realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest dla gminy Miasto Puławy na lata 2011-2032" za okres 2015-2016.

Celem wykonania sprawozdania jest ocena stanu realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Miasto Puławy na lata 2011-2032”. Sprawozdanie odnosi się do postępów w realizacji zadań, które związane są z eliminacją wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Puławy, w latach 2015 - 2016.

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+