Przyłącz się do kanalizacji sanitarnej! - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Przyłącz się do kanalizacji sanitarnej!

data aktualizacji: ponad rok temu 27.06.2016, odsłon: 2293, ~Aneta Kuszyk-Baran

Przypominamy, że właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z art. 5 ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Prawo stanowi, że podłączenie do kanalizacji nie jest wymagane jedynie w przypadku, gdy budowa sieci lub przyłącza jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. W takim przypadku, właściciele nieruchomości, posiadający zbiorniki bezodpływowe (szamba), mają obowiązek zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników z przedsiębiorcą, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Każdy wywóz nieczystości musi zostać potwierdzony właściwym dokumentem.

W najbliższym czasie będą przeprowadzane kontrole wywiązywania się z powyższego obowiązku.  Właściciele nieruchomości są zobowiązani w przypadku kontroli okazać umowę zawartą z przedsiębiorcą, świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Puławy oraz dowody potwierdzające uiszczanie opłat za takie usługi. Uchylanie się od tych obowiązków zagrożone jest mandatem lub karą grzywny.

Jednocześnie zachęcamy mieszkańców Puław do skorzystania z dofinansowania budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej.

Regulamin udzielania dotacji celowej wraz z wymaganymi dokumentami dostępny jest pod adresem: http://czystemiasto.pulawy.eu/informacje/przylacza-kanalizacyjne,1191.

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+