Ponowne konsultacje uchwały antysmogowej - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ponowne konsultacje uchwały antysmogowej

data aktualizacji: ponad rok temu 3.12.2020, odsłon: 543, ~UM Puławy

Uprzejmie informujemy o podjęciu przez Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia i skierowania do opiniowania nowego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. uchwały antysmogowej.

Projekt nowej uchwały uwzględnia zgłoszone w toku konsultacji społecznych uwagi i opinie, doprecyzowujące zapisy projektu uchwały.

Uwagi i wnioski do nowego projektu mogą być wnoszone w terminie do 18 grudnia 2020 r.:

- osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub: Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dszn@lubelskie.pl.

Szczegóły na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-rolnictwo-i-srodowisko/ponowne-konsultacje-uchwaly-antysmogowej/

Załączniki

Projekt nowej uchwały antysmogowej

Uzasadnienie nowego projektu uchwały

Załączniki

+ 2 głosów: 2 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+