Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

data aktualizacji: ponad rok temu 9.01.2017, odsłon: 1263, ~Magdalena Wicha

Uprzejmie informujemy o obowiązujących stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny,

  • 28,00 zł miesiecznie od jednego mieszkańca w przypadku odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny,

  • 40,00 zł miesięcznie dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 785) w przypadku odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny.

Opłatę należy uiszczać tak jak dotychczas - miesięcznie, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty:

  • gotówką w kasie Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5,

  • przelewem na wskazany rachunek bankowy.

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+