Ogłoszenie Prezydenta Miasta Puławy - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Puławy

data aktualizacji: ponad rok temu 26.10.2016, odsłon: 926, ~Aneta Kuszyk-Baran

Ogłoszenie

Prezydenta Miasta Puławy

 

Na podstawie „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy dla rodzinnych ogrodów działkowych” przyjętego Uchwałą nr XXII/209/16 Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2016 r. informuję, że dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych została przyznana Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „PLON”, z siedzibą przy ul. Rybackiej 3 w Puławach.

Dotacja celowa w wysokości 15000,00 zł została udzielona na dofinansowanie zadania polegającego na remoncie zewnętrznej elewacji budynku świetlicy ROD „PLON”.

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+