ODPADY - STAWKI OPŁAT, HARMONOGRAM, DEKLARACJA - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

ODPADY - STAWKI OPŁAT, HARMONOGRAM, DEKLARACJA

data aktualizacji: 9 miesięcy temu 4.01.2021, odsłon: 9940, ~Łukasz Kołodziej

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Puławach.

STAWKI OPŁAT

Informujemy, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • 22 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 21 zł od osoby miesięcznie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  • 80,00 zł miesięcznie dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w przypadku odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny.

 (podstawia prawna -  uchwała nr XXVI/259/20 Rady Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2020 r., poz. 6976, uchwała nr XXVI/260/20 Rady Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2020 r., poz. 6977 )

TERMIN I SPOSÓB UISZCZANIA OPŁATY

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać tak jak dotychczas - miesięcznie, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty:

  • przelewem na indywidualny nr konta bankowego (numery kont pozostają bez zmian)

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW:

Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok:

1. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowań jednorodzinnych.

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowań wielorodzinnych.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wzór druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania poniżej.

Uwaga!

Deklarację należy składać w terminie:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Załączniki

+ 10 głosów: 13 (77%) 3 -
Udostępnij na Google+