ODPADY - STAWKI OPŁAT, HARMONOGRAM, DEKLARACJA - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

ODPADY - STAWKI OPŁAT, HARMONOGRAM, DEKLARACJA

data aktualizacji: 9 miesięcy temu 31.12.2018, odsłon: 2500, ~Łukasz Kołodziej

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Puławach.

STAWKI OPŁAT

Informujemy, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. nie uległy zmianie i wynoszą:

  • 14 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 28 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,
  • 40,00 zł miesięcznie dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w przypadku odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny.

(podstawia prawna -  uchwała nr XLV/432/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/239/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 8 grudnia 2017 r., poz. 5105)

TERMIN I SPOSÓB UISZCZANIA OPŁATY

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać tak jak dotychczas - miesięcznie, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty:

  • przelewem na indywidualny nr konta bankowego (numery kont pozostają bez zmian),
  • gotówką w kasie Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW:

Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok:

1. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowań jednorodzinnych.

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowań wielorodzinnych.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wzór druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania poniżej (formularz deklaracji nie uległ zmianie).

Uwaga!

Deklarację należy składać tylko w przypadku:

  • zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana sposobu zbierania odpadów, zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość)

w terminie 14 dni od dnia nastąpienia tych zdarzeń.

 

 

Załączniki

+ 5 głosów: 7 (71%) 2 -
Udostępnij na Google+