Ochrona środowiska i wód - nabór wniosków - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ochrona środowiska i wód - nabór wniosków

data aktualizacji: 10 miesięcy temu 25.03.2019, odsłon: 236, ~Aneta Kuszyk-Baran

Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Puławy związanych z:

- ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
w terminie od 8 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.

- ochroną wód polegających na budowie przyłączy do kanalizacji sanitarnej
w terminie od 8 kwietnia do 30 września 2019 r.


Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji określa „Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie gminy Miasto Puławy” przyjęty Uchwałą nr XXXVIII/358/17 Rady Miasta Puławy z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2543 z dnia 5 czerwca 2017 r.)


Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.


Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 81 458 60 88, 81 458 60 89.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania pod adresem: https://czystemiasto.pulawy.eu/informacje/przylacza-kanalizacyjne,1191


+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+