Nabór wniosków - wymiana ogrzewania - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Nabór wniosków - wymiana ogrzewania

data aktualizacji: ponad rok temu 13.02.2017, odsłon: 4833, ~Aneta Kuszyk-Baran

Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasta Puławy na realizację zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczny.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będzie można składać od 1 marca 2017 r.

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

Dotacja obejmuje wymianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (np. kotłów i pieców węglowych) na ogrzewanie proekologiczne tj.:
1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
2) ogrzewanie elektryczne,
3) ogrzewanie gazowe,
4) ogrzewanie olejowe,
5) ogrzewanie na biomasę,
6) pompy ciepła.

Warunek niezbędny do wnioskowania o dotację:
Istniejące źródło grzewcze na paliwo stałe (kocioł lub piec węglowy) jest jedynym źródłem ogrzewania dla nieruchomości, w której ma być  realizowane zadanie.

Zadanie dotowane jest maksymalnie do 50% poniesionych kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 5000,00 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 10 000,00 zł dla wspólnot mieszkaniowych.
Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

UWAGA:
- Warunkiem wypłaty dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących palenisk na paliwo stałe. Zrealizowane nowe ogrzewanie proekologiczne ma być jedynym źródłem ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania.
- W przypadku wymiany na ogrzewanie gazowe niezbędna jest decyzja zatwierdzająca projekt budowlany/ pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej lub modernizacji (przebudowy) wewnętrznej instalacji gazowej (w przypadku kiedy istnieje już przyłącze gazowe i gaz jest wykorzystywany do kuchenki gazowej).
- W przypadku wyboru ogrzewania na biomasę – nowy piec na biomasę będzie musiał spełniać standardy emisyjne wg normy PN-EN 303-5:2002 oraz mieć sprawność minimum 80 %.

Zasady udzielania dotacji celowej określa „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na realizację zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym realizowanych na terenie gminy Miasto Puławy” przyjęty Uchwałą nr XXI/196/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2016 r.

Regulamin, wnioski oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pokój nr 20 lub pod numerem telefonu (81) 458-60-88/ 458-60-89.

Załączniki

+ 2 głosów: 3 (67%) 1 -
Udostępnij na Google+