Nabór wniosków - kanalizacja sanitarna - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Nabór wniosków - kanalizacja sanitarna

data aktualizacji: ponad rok temu .00.0000, odsłon: 3173, ~Aneta Kuszyk-Baran

Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej na terenie naszego miasta.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 30 września 2017 r.

Zasady przyznawania osobom fizycznym i prawnym dotacji na powyższy cel określa Uchwała Nr X/126/11 Rady Miasta Puławy z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniona Uchwałą Nr XII/139/11 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2011 r.

Wysokość dotacji na jedno przedsięwzięcie stanowi 50% kosztów poniesionych na realizację budowy przyłącza tj. odcinka przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką licząc od strony budynku (rys. 1), a w przypadku jej braku - do granicy nieruchomości.

prz

Rys. 1. Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką licząc od strony budynku (źródło: http://warunkibudowlane.pl).

 

 

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+