Nabór wniosków - dotacja na wymianę ogrzewania - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Nabór wniosków - dotacja na wymianę ogrzewania

data aktualizacji: ponad rok temu 22.04.2016, odsłon: 3086, ~Aneta Kuszyk-Baran

Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasta Puławy na realizację zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczny.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będzie można składać od dnia 5 maja 2016 r.

Dotacja obejmuje wymianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (np. kotłów i pieców węglowych) na ogrzewanie proekologiczne tj.:
1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
2) ogrzewanie elektryczne,
3) ogrzewanie gazowe,
4) ogrzewanie olejowe,
5) ogrzewanie na biomasę,
6) pompy ciepła.

Zadanie dotowane jest maksymalnie do 50% poniesionych kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 5000,00 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 10 000,00 zł dla wspólnot mieszkaniowych.
Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Zasady udzielania dotacji celowej określa „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na realizację zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym realizowanych na terenie gminy Miasto Puławy” przyjęty Uchwałą nr XXI/196/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2016 r.

Regulamin, wnioski oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pokój nr 20 lub pod numerem telefonu (81) 458-60-88/ 458-60-89.

 

 

 

Załączniki

+ 3 głosów: 4 (75%) 1 -
Udostępnij na Google+