Kontrola prawidłowości segregacji odpadów komunalnych - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Kontrola prawidłowości segregacji odpadów komunalnych

data aktualizacji: ponad rok temu 2.06.2014, odsłon: 2519, ~Administrator

Podczas odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta przeprowadzane są kontrole w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia pierwszego i drugiego naruszenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Puławy lub/ i niedopełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, zgodnie ze złożoną deklaracją, właściciele nieruchomości otrzymują żółtą nalepkę ostrzegawczą. 

Trzecie naruszenie przepisów skutkowało będzie otrzymaniem czerwonej nalepki i naliczeniem wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W toku kontroli stwierdzono, że najczęściej popełnianym błędem w zakresie prawidłowej segregacji odpadów jest wrzucanie odpadów zielonych (trawy, liści, gałęzi) i popiołu do pojemnika na odpady zmieszane.

Dlaczego segregacja odpadów jest bardzo ważna ?

Prawidłowa segregacja odpadów „u źródła” ma istotne znaczenie w procesie przetwarzania odpadów, który pozwala na skuteczny recykling odpadów. Wszystkie odpady komunalne odebrane od mieszkańców Puław trafiają do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach, zlokalizowanego przy ul. Dęblińskiej 96. Dzięki segregacji u źródła możliwe jest przekazywanie dobrej jakości surowców wtórnych do recyklingu. To pozwala na uniknięcie znaczących podwyżek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez mieszkańców przy stale wzrastających wymaganiach dostosowujących gospodarkę odpadami w Polsce do standardów unijnych. Segregacja wpływa na ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i zmniejszenie powierzchni składowisk.

Dlaczego odpady surowcowe (plastikowe butelki, opakowania po żywności, kartony typu tetra pak, puszki po konserwach, papier, reklamówki itp.) odbierane są jedną śmieciarką ?

Wszystkie odpady opakowaniowe z pojemników typu „igloo” w zabudowie wielorodzinnej i z worków bezbarwnych w zabudowie jednorodzinnej przeznaczonych  na papier i plastik odbierane są jednym pojazdem z uwagi na zminimalizowanie kosztów transportu. Odpady te i tak zostałyby poddane sortowaniu mechanicznemu i ręcznemu w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ze względu na ich morfologię. Papier należy posortować na tekturę i „gazetówkę” oraz wyeliminować papier zanieczyszczony i trwale połączony z innymi materiałami (opakowania po maśle i margarynie, opakowania papierowe z wtopionym plastikiem). Natomiast z pojemnika na plastik odpady muszą zostać rozsortowane na: PET przeźroczysty i PET barwny, folię przeźroczystą i folię barwną, opakowania po chemii gospodarczej, plastik twardy (beczki plastikowe, skrzynki na butelki itp.) opakowania wielomateriałowe TETRAPAK, puszki i złom stalowy, puszki i złom aluminiowy.

Dlatego posiadając sortownię w której wykorzystywane są sortery optyczne, sortery magnetyczne, sortery na prądy wirowe oraz sortowanie manualne wybrano najtańszy dla mieszkańców model zbiórki odpadów surowcowych. Oddzielnie zbierane są tylko opakowania szklane, które mogłyby utrudniać sortowanie papieru i plastiku. Pozostałe odpady surowcowe zbierane są jedną śmieciarką, następnie trafiają na linię sortowniczą w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96, gdzie poddawane są dalszym procesom.

Szczegółowe informacje o procesie przetwarzania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach znajdują się poniżej:

https://archiwalna.pulawy.eu/pli/470_464_Drugie%20%C5%BCycie%20odpad%C3%B3w%20v3.pdf

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+