Informacja o osiągniętych przez Miasto Puławy w 2017 r. poziomach recyklingu - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Informacja o osiągniętych przez Miasto Puławy w 2017 r. poziomach recyklingu

data aktualizacji: ponad rok temu 19.06.2018, odsłon: 363, ~Magdalena Wicha

Informacja o osiągniętych przez gminę Miasto Puławy w 2017 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) informujemy, że:

 

 

 

 

  • osiągnięty w 2017 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 2,8 %,
  • osiągnięty w 2017 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 47,3 %, 
  • osiągnięty w 2017 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 96,8 %.

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+