Ilość usuniętego azbestu w 2017 roku - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ilość usuniętego azbestu w 2017 roku

data aktualizacji: ponad rok temu 30.11.2017, odsłon: 760, ~Aneta Kuszyk-Baran

Z terenu miasta Puławy w 2017 roku usunięto łącznie 33,88 Mg wyrobów azbestowo- cementowych pochodzących z 18 nieruchomości należących do osób fizycznych. Z tego 8,37 Mg to materiały zawierające azbest zdemontowane i usunięte z dachów, a 25,51 Mg to odpady zawierające azbest usunięte z działek gruntowych.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta było realizowane dzięki uzyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 10395,10 zł.

Kwota dofinansowania obejmowała 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% pochodziło ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+