Ilość usuniętego azbestu w 2016 roku - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ilość usuniętego azbestu w 2016 roku

data aktualizacji: ponad rok temu 2.12.2016, odsłon: 897, ~Aneta Kuszyk-Baran

 

W 2016 roku usunięto z terenu miasta Puławy łącznie 48,59 Mg wyrobów azbestowo-cementowych, pochodzących z 37 nieruchomości, z tego 36 nieruchomości należało do osób fizycznych, jedna należała do gminy Miasto Puławy. Z tego 27,03 Mg to materiały zawierające azbest zdemontowane i usunięte z dachów, a 21,56 Mg to odpady zawierające azbest usunięte z działek gruntowych.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta było realizowane dzięki uzyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (w wysokości 14 960,26 zł) oraz w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

+ 1 głosów: 1 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+