EWIDENCJA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W ART. 7 UST. 1 USTAWY O UCPG - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

EWIDENCJA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W ART. 7 UST. 1 USTAWY O UCPG

data aktualizacji: ponad rok temu 2.12.2015, odsłon: 845, ~Administrator

Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na terenie gminy Miasto Puławy zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiadają niżej

wymienione firmy:

 

L.p.

Nr zezwolenia

Nazwa firmy

Dane teleadresowe

1

NK. 6431-1-4/06 z dnia 9 lipca 2007 r.

Usługi asenizacyjne – Zdzisław Kubisz z siedzibą przy ul. Kołłątaja 45/72 w Puławach

Usługi asenizacyjne Zdzisław Kubisz

ul. Kołłątaja 45/72, 24-100 Puławy

Tel. 081 887 84 18 lub 602 836 669

 

2

NK.6233.1.1.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dęblińskiej 2 w Puławach

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy

Tel. 081 886 20 18

 

3

NK.6431-3/08 z dnia 9 lipca 2008 r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 15 P.P.

”Wilków” 3 w Dęblinie

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. 15 P.P. „Wilków” 3, 08-530 Dęblin

Tel. 081 883 01 03

 

4

OS.6233.1.2.2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.

Firma Usługowo-Handlowa – Rutkowski Piotr z siedzibą w m. Okale 2,

24-120 Kazimierz Dolny

 

Firma Usługowo-Handlowa Rutkowski Piotr

Okale 2, 24-120 Kazimierz Dolny

Tel. 081 828 15 26 lub 0603 588 141

 

5

OS.6233.1.2.2012 r. z dnia 14 marca 2012 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie”

Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Skowieszyńskiej 51 w Puławach

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Skowieszyńska 51

24- 100 Puławy

Tel. 81 887 17 23

 

6

OS.6233.1.2.2012 r. z dnia 22 maja 2012 r.

TOI TOI Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Płochocińskiej 29 w Warszawie

TOI TOI Polska Sp. z o. o. Centrala

ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

Tel. 48 22 614 59 78

 

7

OS.6233.1.3.2012 r. z dnia 22 czerwca 2012 r.

WC Serwis Sp. Komandytowa z siedzibą przy ul. Szybowej 2 w Zabrzu

WC Serwis

ul. Pod Borem 10

41-808 Zabrze

Tel. 32 278 45 31

 

8

NK.6233.3.2012 z dnia 23.11.2012 r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EXOL” z siedzibą przy ul. Strojnowskiego 25

w Lublinie

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EXOL” Jacek Budzyński

ul. Strojnowskiego 25

20-386 Lublin

Tel. 81 441 14 11

 

 

9

OŚ.6233.1.2014 z dnia 10.02.2014 r.

Usługi Asenizacyjne Transportowo – Handlowe z siedzibą przy ul. Głowackiego

57 A w Kurowie

 

Roman Wałach Usługi Asenizacyjne Transportowo – Handlowe

ul. Głowackiego 57 A

24-170 Kurów

Tel. 602 347 892

 

10

OŚ.6233.2.2014 z dnia 25.02.2014 r.

PIXI Sp. z o. o. – Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Strojnowskiego 25 w

Lublinie

 

PIXI Sp. z o. o. – Spółka Komandytowa

ul. Strojnowskiego 25

20-386 Lublin

Tel. 81 44 11 411

 

11

 

OŚ.6233.1.2019 z dnia 24.05.2019 r.

 

mToilet Sp. z o. o. z siedzibą przy ul.  Odlewniczej 5, 03-231 Warszawa

mToilet Sp. z o. o. 

ul.  Odlewnicza 5,

03-231 Warszawa

Tel. 800 000 800

 

 

Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Na terenie gminy Miasto Puławy zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami posiadają niżej wymienione firmy:

 

 

L.p.

Nr zezwolenia

Nazwa firmy

Dane teleadresowe

1

BZM.6140.22.2013

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Puławach

 

Zakład Usług Komunalnych  
Sp. z o.o.

ul. Dęblińska 2

24-100 Puławy

Tel. 81 886 87 68

 

 

Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Na terenie gminy Miasto Puławy zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt posiadają niżej wymienione firmy:

 

L.p.

Nr zezwolenia

Nazwa firmy

Dane teleadresowe

1

BZM.6140.22.2013

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Puławach

 

Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o.

ul. Dęblińska 2

24-100 Puławy

Tel. 81 886 87 68

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+