Bezpłatne usuwanie azbestu - nabór wniosków - Środowisko

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Bezpłatne usuwanie azbestu - nabór wniosków

data aktualizacji: ponad rok temu 4.04.2018, odsłon: 563, ~Aneta Kuszyk-Baran

Wydział Ochrony Środowiska informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta Puławy należących do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz obiektów stanowiących własność  gminy Miasto Puławy lub przez nią administrowanych.

Dofinansowanie obejmuje działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych oraz zgromadzonych na działkach gruntowych z terenu Miasta Puławy.

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest jest złożenie wniosku (wzór w załączeniu). Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do wyczerpania środków finansowych na ten cel.

Środki na realizację powyższego zadania przyznane zostały gminie Miasto Puławy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Kwota dofinansowania obejmie 100% kosztów kwalifikowanych  tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.

Więcej informacji:
Wydział Ochrony Środowiska
Pokój nr 9 (parter), tel. 81 458 60 88 lub 81 458 60 89

 

 

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+