Dostosuj wydruk

Nowy system gospodarowania odpadami Rady na odpady PSZOK Kampania informacyjna Pytania i odpowiedzi Informacje dla mieszkańców Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)w Puławach

 Nowy system gospodarowania odpadami Rady na odpady PSZOK Kampania informacyjna Pytania i odpowiedzi Informacje dla mieszkańców Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)w Puławach

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lipca 2013 r. Zakład Usług Komunalnych Sp z o. o. w Puławach uruchomił Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

PSZOK to miejsce selektywnego zbierania odpadów, gdzie mieszkańcy z terenu miasta będą mogli bezpłatnie oddawać odpady powstające w gospodarstwach domowych.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów będzie można oddać:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych zlokalizowany jest przy ul. Dęblińskiej 2 w Puławach.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00 i w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00

Źródło:

Dodano: 2015.12.03

czystemiasto.pulawy.eu