Dostosuj wydruk

NIE SPALAJ ODPADÓW

NIE SPALAJ ODPADÓW

Pamiętajmy, że spalanie odpadów w domu szkodzi zdrowiu!

Wielu ludzi traktuje spalanie odpadów w piecach domowych jako tanią, łatwą i niekłopotliwą  metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna. W wyniku spalania odpadów do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Substancje te, nawet w niewielkich ilościach mają negatywny wpływ na organizmy  powodując alergie, choroby układu oddechowego nowotwory.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz odpady do pieca lub ogniska.

Źródło:

Dodano: 2015.12.03

czystemiasto.pulawy.eu