Dostosuj wydruk

Ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.23 j.t.)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.23 j.t.)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.23 j.t.).

Źródło:

Dodano: 2013.12.02

czystemiasto.pulawy.eu