Dostosuj wydruk

Efektywność energetyczna: dofinansowania

Efektywność energetyczna: dofinansowania

W imieniu Samorządu Województwa Lubelskiego zapraszamy na spotkanie informacyjne skierowane do mieszkańców miasta Puławy, dotyczące programów priorytetowych: „Mój Prąd”, „Agroenergia” oraz „Czyste Powietrze”. Na spotkaniach przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zaprezentują założenia poszczególnych programów oraz sposobu aplikowania o środki dla zainteresowanych osób.

Spotkanie odbędzie się 2 października 2019 r. o godzinie 18:00, w Szkole Podstawowej nr 4 w Puławach – sala gimnastyczna.

Mój prąd – program skierowany do gospodarstw domowych, którego celem jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł, obejmujących instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej 2-10 kW. Budżet programu w skali polski będzie wynosił 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmie do 50% kosztów instalacji i nie więcej niż 5000 złotych na gospodarstwo domowe. Nabór wniosków od wrześnie br. będzie prowadził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Agroenergia – program skierowany wyłącznie do rolników indywidualnych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej gospodarstw rolnych, poprzez kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu prowadzonej działalności rolniczej na środowisko. Budżet programu w skali Polski wynosi 200 mln złotych, z czego 120 mln zł to zwrotne formy finansowania, a 80 mln zł przeznacza się na wsparcie bezzwrotne. Nabór wniosków w terminie do 20.12.2019 roku, lub do wyczerpania alokacji, prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czyste powietrze – program skierowany do osób fizycznych będących właścicielami budynków jednorodzinnych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i poprawa jakości powietrza. Budżet programu przez wszystkie lata jego istnienia 2018-2029, wyniesie 103 mld złotych. W formie dotacji wydatkowanych zostanie 63 mld zł, a w formie pożyczek 40 mld zł. Program prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


 

 

 

autor: UM Puławy

Źródło:

Dodano: 2019.10.01

czystemiasto.pulawy.eu