Dostosuj wydruk

Komunikat w sprawie kotów wolno żyjących

Komunikat w sprawie kotów wolno żyjących

Koty wolno żyjące, to koty urodzone lub żyjące na wolności w otoczeniu człowieka w stanie dzikim, bytujące głownie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego i mają prawo do swobodnej egzystencji.

Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt, dlatego nie należy ich wyłapywać i wywozić do schronisk!

Przy niewielkiej pomocy człowieka są w stanie przetrwać trudny okres zimowy. Wystarczy je regularnie dokarmiać oraz zapewnić stały dostęp do czystej wody.

Koty wolno żyjące są odławiane wyłącznie przez Straż Miejską, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt lub Społecznych Opiekunów kotów wolno żyjących, gdy są chore, uległy wypadkowi bądź wymagają sterylizacji lub kastracji.

Apelujemy do mieszkańców o nieodławianie dzikich kotów, pozostawienie ich w stanie naturalnego bytowania. Nie należy samowolnie wyłapywać takich kotów.

W przypadkach nagłych zdarzeń należy zgłosić ten fakt do Straży Miejskiej lub do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miast Puławy.

autor: Justyna Wiejak

Źródło:

Dodano: 2019.08.09

czystemiasto.pulawy.eu