Dostosuj wydruk

Ogłoszenie o przyznanej dotacji dla ROD

Ogłoszenie o przyznanej dotacji dla ROD

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Puławy

Na podstawie „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy dla rodzinnych ogrodów działkowych” przyjętego Uchwałą nr XXII/209/16 Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2016 r. informuję, że dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w 2018 roku została przyznana Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Włostowice”, z siedzibą przy ul. Norblina w Puławach.

Dotacja celowa w wysokości 15000,00 zł została udzielona na dofinansowanie zadania polegającego na budowie instalacji elektrycznej na terenie ROD „Włostowice” (ułożono kable zasilające oraz wybudowano złącza kablowe) na podstawie umowy nr OŚ.190.2018 z dnia 22.05.2018 r.

autor: Aneta Kuszyk-Baran

Źródło:

Dodano: 2018.12.04

czystemiasto.pulawy.eu