Dostosuj wydruk

Nabór zgłoszeń na usuwanie azbestu

Nabór zgłoszeń na usuwanie azbestu

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu III naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, pok. 9, tel. (81) 458-60-88 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl/aktualnosci/rozpoczynamy-trzeci-nabor-zgloszen-do-usuniecie-azbestu#

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Usuń azbest – Przewodnik Krok po kroku lub pobrać w siedzibie urzędu.

autor: Aneta Kuszyk-Baran

Źródło:

Dodano: 2019.05.06

czystemiasto.pulawy.eu