Dostosuj wydruk

Informacja o osiągniętych przez Miasto Puławy w 2017 r. poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych przez Miasto Puławy w 2017 r. poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych przez gminę Miasto Puławy w 2017 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) informujemy, że:

 

 

 

 

 

 

autor: Magdalena Wicha

Źródło:

Dodano: -0001.11.30

czystemiasto.pulawy.eu