Dostosuj wydruk

Nabór zgłoszeń – usuwanie azbestu!

Nabór zgłoszeń – usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, pok. 9, tel. 81-458-60-88  oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony – Zakładka Przewodnik krok po kroku http://www.azbest.lubelskie.pl/przewodnik-krok-po-kroku#  lub pobrać w siedzibie urzędu.

autor: Aneta Kuszyk-Baran

Źródło:

Dodano: 2018.05.15

czystemiasto.pulawy.eu