Dostosuj wydruk

Nabór wniosków - wymiana ogrzewania

Nabór wniosków - wymiana ogrzewania

Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy na realizację zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczny.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będzie można składać od 1 marca 2018 r.

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

Dotacja obejmuje wymianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (np. kotłów i pieców węglowych) na ogrzewanie proekologiczne tj.:
1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
2) ogrzewanie elektryczne,
3) ogrzewanie gazowe,
4) ogrzewanie olejowe,
5) ogrzewanie na biomasę,
6) pompy ciepła.

Warunek niezbędny do wnioskowania o dotację:

Istniejące źródło grzewcze na paliwo stałe (kocioł lub piec węglowy) jest jedynym źródłem ogrzewania dla nieruchomości, w której ma być  realizowane zadanie.

Zadanie dotowane jest maksymalnie do 50% poniesionych kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 5000,00 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 10000,00 zł dla wspólnot mieszkaniowych.

Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

UWAGA:

- Warunkiem wypłaty dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących palenisk na paliwo stałe. Zrealizowane nowe ogrzewanie proekologiczne ma być jedynym źródłem ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania.
- W przypadku wymiany na ogrzewanie gazowe niezbędna jest decyzja zatwierdzająca projekt budowlany/ pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej lub modernizacji (przebudowy) wewnętrznej instalacji gazowej (w przypadku kiedy istnieje już przyłącze gazowe i gaz jest wykorzystywany do kuchenki gazowej).
- W przypadku wyboru ogrzewania na biomasę – nowy piec na biomasę będzie musiał spełniać standardy emisyjne klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%. Piec powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Zasady udzielania dotacji celowej określa „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na realizację zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym realizowanych na terenie gminy Miasto Puławy” przyjęty Uchwałą nr XXI/196/16 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2016 r.

Regulamin, wnioski oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pokój nr 9 lub pod numerami telefonów (81) 458-60-88/ (81)458-60-89.

Wniosek wraz z załacznikami do pobrania pod adresem: http://czystemiasto.pulawy.eu/informacje/wymiana-ogrzewania,1192 .

autor: Aneta Kuszyk-Baran

Źródło:

Dodano: 2018.03.01

czystemiasto.pulawy.eu