Dostosuj wydruk

Ogłoszenie o przyznanych dotacjach dla ROD

Ogłoszenie o przyznanych dotacjach dla ROD

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Puławy

Na podstawie „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy dla rodzinnych ogrodów działkowych” przyjętego Uchwałą nr XXII/209/16 Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2016 r. informuję, że dotacje celowe na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w 2017 roku zostały przyznane następującym ogrodom działkowym:

Lp.   

Nazwa ROD

Kwota dotacji/ Numer umowy

Opis zadania

1.

Rodzinny Ogród Działkowy „Kępa”
Puławy, ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego 22

15000,00 zł

OŚ.200.2017

Zabezpieczenie antykorozyjne 2 szt. zbiorników hydroforowych służących do poboru wody

2.

Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze”
Puławy, ul. 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego

15000,00 zł

OŚ.279.2017

Budowa linii energetycznej średniego napięcia i słupowej stacji transformatorowej

3.

Rodzinny Ogród Działkowy „Wisełka”
Puławy, ul. Wczasowa 1

4095,00 zł

OŚ.278.2017

Remont dachu na budynku biura, magazynu, sanitariatów oraz zakup rozdrabniacza spalinowego

 

autor: Aneta Kuszyk-Baran

Źródło:

Dodano: 2017.11.29

czystemiasto.pulawy.eu